En hållbar livsstil redan nu

På NatureProof tar vi tekniken till marknaden och gör morgondagens lösningar tillgängliga redan idag.

Bränslecellstekniken kommer att inom 30 år stå för minst 25% av energiförsörjningen i Europa.

Med vätgas kan du producera

Klimatneutral energi

Bränslecellstekniken är den enda 100% fossilfria energitekniken där energin går att använda till exempelvis drift av fordon eller uppvärmning av hus.

Bränslecellstekniken kommer att inom 30 år stå för minst 25% av energiförsörjningen i Europa. Alla stora biltillverkare förbereder sig att ställa om till bränslecellstekniken som enligt expertisen kommer att vara den största framtida tekniken inom all mobilitet.

Vätgasens fördelar

Lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi

Med vätgas kan man lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken används i dag världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder självförsörjande på energi och till fordon helt fria från skadliga utsläpp. (källa: Vätgas Sverige)

Du bidrar till en hållbar värld med din egen energiförsörjning och du har kontroll över dina kostnader.

Vi finns med dig hela vägen

Projektering, finansiering och underhåll

Vi finns med från start och tar fram det bästa alternativet för den aktuella fastigheten. Vi kommer föreslår den lösning som passar bäst för dig. Inte för liten, inte för stor utan just den du behöver.

1.

Projektering

Vi finns med från start och tar fram det bästa alternativet för både större och mindre förbrukare.

2.

Finansiering

Det ska vara lätt att välja en lösning från Nature Proof. Därför erbjuder vi också en skräddarsydd finansiering.

3.

Service och support

Som alla tekniska system och apparatur behöver våra system en viss mån av underhåll och service.

Vätgas är en energibärare

Fossilfri el från bränslecell

Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. Vätgas kan användas som energi i bränsleceller.

Kemisk energi blir elektricitet och värme

Bränslecellen är en effektiv energiomvandlare

En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten, H2O, då syre från luften används. Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon där de driver elmotorer och även användas för energiförsörjning till hus. De kan också användas i mindre enheter som mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till fritidsbåtar (källa: Vätgas Sverige). Läs mer bränslecellen här

Ta kontroll över din egen energiförsörjning med hjälp av Natureproof och bli oberoende av elbolagens skenande debiteringar samtidigt som du vet var elen kommer ifrån.