Våra tjänster

Vi finns med dig hela vägen. Vi hjälper till med projektering, finansiering och underhåll.

Vi finns med dig hela vägen

Helhetsansvar ger trygghet

Vi ser till att ditt projekt blir en framgång där vi tar ansvar från det att vi träffas och går igenom förutsättningarna för projektet till dess ditt system levererar förnyelsebar energi. Vi erbjuder också service och underhåll som en garanti för problemfri drift.

Kort om

Projektering

”Vi finns med från start och tar fram det bästa alternativet för både större och mindre förbrukare”

Vårt system går att dimensionera för just ditt projekt och vi gör en analys av behov och möjligheter på den aktuella fastigheten. Vi kommer sedan föreslå den lösning som passar bäst för dig. Inte för liten, inte för stor utan just den du behöver.

Kort om

Finansiering

”Det ska vara lätt att välja en lösning från Nature Proof. Därför erbjuder vi också en skräddarsydd finansiering”

Som vid alla investingar spelar ekonomin en avgörande roll. Vi tycker att en enkel och transparent finansieringsmodell är det bästa sättet att hantera sina kostander för företaget, boende, transporter osv. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

kort om

Service och support

”Som alla tekniska system och apparatur behöver våra system en viss mån av underhåll och service”

Vi erbjuder olika nivåer på serviceavtal där du som kund själv väljer det som passar dig. Det kan vara årlig genomgång och kontroll, support vid eventuella, men inte så troliga driftstopp samt loggning och optimering av energiförbrukning mm.