Bränslecellen

En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme.

Tänk dig att vatten är lösningen för energibehovet på jorden!

Nature Proof

Fossilfri el från bränslecell

Tänk dig att vatten är lösningen för energibehovet på jorden! Ditt boendes strömförsörjning är kostnadsfritt och kan produceras lokalt. Dessutom är ditt fordons bränsle också kostnadsfritt och du tillför den energi du behöver i närheten, eller kanske rentav där du bor.

Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. Vätgas kan användas som energi i bränsleceller.

En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten, H2O, då syre från luften används. Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon där de driver elmotorer och även användas för energiförsörjning till hus. De kan också användas i mindre enheter som mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till fritidsbåtar. Både när det gäller bärbara och stationära tillämpningar finns det teknik som är kommersiellt tillgänglig. (källa: Vätgas Sverige)

Bränslecellen

Så fungerar den

En bränslecell har en anodsida och en katodsida som separeras med ett membran. Membranet tillåter bara protoner att passera. På anodsidan delar en katalysator upp väteatomerna i protoner och elektroner. Elektronerna kan inte passera membranet utan leds till en extern krets där de genererar elektricitet. Protonerna passerar genom membranet. På katodsidan förenas elektronerna och protonerna samt ansluter till syrgas (O2) från luften. Reaktionen ger vatten (H2O). En bränslecell producerar cirka 0,7 volt. För att få en högre spänning kombineras många separata bränsleceller.

Bränslecellstekniken kommer att inom 30 år stå för minst 25% av energiförsörjningen i Europa.

Bränslecellen

Exempel på användningsområden

Bränslecellstekniken är den enda 100% fossilfria energitekniken där energin går att använda till exempelvis drift av fordon eller uppvärmning av hus. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken används i dag världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder självförsörjande på energi och till fordon helt fria från skadliga utsläpp