Förstudier

Vi utför förstudier som underlag för samhällsplaneringen för både företag och kommuner.

Nature Proof

Hur ser hållbarhetsarbetet ut för er energiförsörjning inför 2045?

Vi räknar på vätgasens roll för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vätgasen kommer att vara en viktig del i en framtid med visionen om nollutsläpp och våra förstudier ger en inblick och skapar underlag för beslut för hållbarhet och för att möta EU’s mål.

Hur ser hållbarhetsarbetet ut för er energiförsörjning inför 2045? Hur mycket CO2-ekvivalenter släpper ni ut idag? Våra förstudier ger underlag för samhällsplaneringen för både företag och kommuner.

Vår systemlösning kan minska utsläppen till noll. Den bidrar till att ni blir 100% fossilfria och självförsörjande dygnet runt 365 dagar per år. Vi tar fram en förstudie med utgångspunkt från hur er verksamhetshets energibehov och mobilitet ser ut.

Exakta beräkningar om hur verksamheten blir helt fossilfritt med noll i CO2-utsläpp. Vi utgår från dagens situation och ger er en exakt tid- och handlingsplan för hur ni når ert mål.