Vår process

Vår process är enkel och innehåller 5 grundsteg där vi tar ansvar för hela projektet.

Vi projekterar och installerar energilösningarna utifrån vår vision. 100% självförsörjande, 100% fossilfria.

Nature Proof

Vår process

Vår process är enkel och innehåller 5 grundsteg där vi tar ansvar från "ax till limpa”.

1.

Projektering

Vi träffas och går igenom förutsättningarna för projektet. Vi sätter en preliminär tidplan och alla startdokument undertecknas.

2.

Tillstånd

Vi söker erforderliga tillstånd och bygglov för att installation ska kunna påbörjas. Regelverken kan skilja sig beroende på applikation.

3.

Finansiering

Med flera starka finansinstitut i ryggen erbjuder vi en fördelaktig finansiering av projektet som passar just din ekonomi.

4.

Installation

Efter att tillstånd och bygglov gått igenom och finansieringen är klar sätter vi startdatum för installationen och denna kan påbörjas,

5.

Service

Vi erbjuder driftstöd och service enligt separata supportavtal. Detta kan givetvis läggas in i månadskostnaden för att göra allt enkelt.

Vi tillhandahåller energilösningar som är 100% hållbara ur ett cirkulärt miljöperspektiv.