Våra system

För att kunna använda vätgas som bränsle, el eller värme behövs en energiomvandlare. En bränslecell är just en sådan.

Vi anpassar och optimerar systemet efter dina behov och du får den bästa möjliga lösningen.

Nature Proof Energy Systems

Vi anpassar och optimerar systemet

För att kunna använda vätgas som bränsle, el eller värme behövs en energiomvandlare. En bränslecell är just en sådan och som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Men det krävs mer än så. Bränslecellen är bara en del i systemet.

För att få en optimal lösning bör vi både producera vätgas och el i systemet och det är också viktigt att vi dimensionerar och optimerar detta för att det ska vara klimatsmart och ekonomiskt. Ett komplett system från Nature proof innefattar solceller och elektrolysör för produktion av vätgas samt lagring av denna och bränslecell för att producera kraft i form av el. Till detta kommer också vatten och en sekundär lagring av energi i form av batteripack.

Det här är grundkomponenterna

Ett komplett system från Nature Proof innefattar solceller och elektrolysör för produktion av vätgas samt lagring av denna och bränslecell för att producera kraft i form av el. Till detta kommer också vatten och en sekundär lagring av energi i form av batteripack

Solceller

Här fångar vi upp energin vi behöver att producera vätgasen

Elektrolysör

Här produceras vätgasen med hjälp av vatten och el från solceller.

Lagring

Vätgasen lagras i trycksatta tankar av rostfritt stål eller kolfiber.

Bränslecell

Här produceras elen med hjälp av gasen som lagras i tankarna.

Ett fullt utbyggt system

Så fungerar Nature Proof Energy Systems

Med vätgas kan man lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecells-teknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken kan också användas för att göra exempelvis bostäder eller industrifastigheter självförsörjande på energi.

Tekniken beskrivs enklast med hjälp av skissen ovan. I detta exempel använder vi solceller för att få fram energin vi behöver till att producera vätgasen. I elektrolysören produceras vätgasen med hjälp av vatten och elen vi tar från solcellerna. Vätgasen lagras sedan i trycksatta tankar av rostfritt stål eller kolfiber. I bränslecellen produceras elen med hjälp av gasen som lagras i tankarna och det genereras också värme i processen. Denna värme kan vi ta till vara på för att exempelvis använda till vattenburna värmesystem.

Så här ser en enkel

systemskiss med huvudkomponenterna ut

Nature Proof

Exempel på användningsområden

Bränslecellstekniken är den enda 100% fossilfria energitekniken där energin går att använda till exempelvis drift av fordon eller uppvärmning av hus. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken används i dag världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder självförsörjande på energi och till fordon helt fria från skadliga utsläpp