Nature Proof Living

Du har kontroll över din egen energiförsörjning och är oberoende av elbolagen och deras allt högre debiteringar.

Hushållsel och värme till både mindre och större fastigheter.

Fossilfri energi med vätgas och bränslecell

Energiproduktion där du bor

Vatten och en bränslecellsslösning från Nature Proof är svaret på hur vi ordnar energiproduktionen lokalt där du bor. Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon där de driver elmotorer och även användas för energiförsörjning till hus. De kan också användas i mindre enheter som mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till fritidsbåtar. Detta ger oss möjligheten att tillhandahålla ett cirkulärt system som ger dig den energi du behöver till både boende och transporter.

Tekniken har prövats för sk off-grid-living för en livsstil oberoende av el-, vatten- och avloppssystem och då oftast till enskilda bostadshus eller små samhällen. Att bo utanför nätet möjliggör för byggnader och människor att vara självförsörjande.

Vi tar nu tekniken till marknaden och möjliggör helt cirkulära, hållbara energisystem i urbana miljöer.