Vi flyttar till Energy Evolution Center

1 augusti 2022

Från och med den 1 augusti 2022 finns vi på plats och du träffar oss i moderna lokaler med fokus på miljö och hållbarhet. Kontakta oss gärna för att boka ett möte.

Energy Evolution Center ska vara en arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning, ökad konkurrenskraft hos företag och säkrar långsiktig kompetensförsörjning och självklart vill vi på Nature Proof vara en del av denna dynamiska miljö. Projektet Energy Evolution Center är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Energy Evolution Center är en verksamhet inom näringslivsavdelningen/affärsutvecklingsenheten på Eskilstuna kommun. *

* Källa: Energy Evolution Center. Bildkälla: Eskilstuna kommunfastigheter AB