Eskilstuna Energi och Miljö testar ny teknik för ett mer hållbart kraftvärmeverk

9 december 2022

Under våren 2023 kommer Natureproof Sweden tillsammans med Blue Thing Sweden att testköra en sk vätgascell i Eskilstuna Energi och Miljös kraftvärmeverk som levererar fjärrvärme och el till boende i Eskilstunaområdet.

Detta är ny teknik som ska minska miljöpåverkan från kraftvärmeverket. Projektet inleds med en utvärderingsfas av hur stor miljöbesparing vi kan uppnå samt de tekniska förutsättningarna för optimal leverans. När utvärderingen är avslutad fattas beslut om vi ska gå vidare till fas 2 där vätgascellen i så fall ska installeras.

Målet med projektet är att minska utsläppet av växthusgaser och sotpartiklar från kraftvärmeverket. Den ska även minska mängden biobränsle som går åt för att driva värmeverket och på så sätt spara energi och naturresurser.

– Vår vision för EEM är att vi ska vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi- och miljöområdet. Vi letar ständigt efter nya sätt att bli ännu mer hållbara i vår produktion. Därför är vi mycket glada att få möjlighet att utreda den här sortens teknik, säger Lotta Lejdberg, Affärsområdeschef Energi på EEM.

Installationen av vätgascellen kommer att kunna ske tidigast under sommaren 2023 när det är lägre intensitet i kraftvärmeverket. På så sätt kan det nya systemet testas inför nästa höst och vinter.